BvPS: bureau voor projectstructurering

Sturen met zicht

Ongeacht de methode of methodiek die gebruikt wordt, heeft een projectorganisatie informatie nodig om te kunnen sturen: helder zicht op de stand van zaken. Ieder niveau waarop gestuurd wordt heeft andere informatie nodig. Het niveau (portfolio, programma of project) bepaalt daarbij de aggregatie van gegevens, die bepalend is voor het verkrijgen van de informatie.

Voor het besturen van een project is het bijvoorbeeld van belang om wekelijks te weten wie hoeveel tijd aan het project heeft besteed. Op programma-niveau volstaat het om van alle onderliggende projecten te weten of binnen budget geopereerd wordt. Dit terwijl op portfolio-niveau een budgetoverzicht van de diverse programma's volstaat. M.a.w. het niveau van besturen bepaalt het aggregatieniveau van de informatie.

Waar het ons om gaat is te ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste informatie voor de diverse niveaus waarop gestuurd wordt.  Want dat is de voorwaarde om te kunnen sturen met zicht.